Samefolkets dag

  • Toril Risholm
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over 14 år gammel

Solas sønn og månens datter

Flagg: Det samiske flagget er tegnet av samiske Astrid Båhl fra Skibotn i Troms. Motivet er hentet fra runebommen og fra et samisk dikt av sørsamen Anders Fjellner. Han framstiller samene som solas sønn og månens datter. Sirkelen er sol— og månesymbolet. Det ble godkjent i 1986. Sametinget og urfolk

Interesser: I 1989 ble Sametinget opprettet. fordi staten Norge anerkjente at samiske interesser ikke ble godt nok tatt vare på. I 2000 ble Sameparlamentarisk råd opprettet. Det består av sametingene i de tre skandinaviske landene i tillegg til at samene i Russland har observatørstatus. Samene i Norden har felles «nasjonalsang».

Kampen om Alta-Kautokeino

Kamp: Striden om Alta-Kautokeino-utbygginga på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet, satte samenes sak skikkelig på dagsorden og i folks bevissthet. Protestene var så sterke at Stortinget vedtok varig vern av Masi-vassdraget. Denne striden var en av de faktorer som førte til oppretting av Sametinget i 1989. Fikk flagg i gave

En forklaring: Mye av årsaken til at Stavanger kommune skal heise det samiske flagget, er nok en henvendelse som sametingsrepresentant Jørn Are Gaski gjorde til kommunen i 2002. Da overrakte han kommunen et samisk flagg som gave fra samefolket. – Jeg ble veldig godt mottatt.

Krav til samisk opphav

Det finnes ingen oversikt over hvoe mange samer det finnes i Norge. Noen tall sier 40.000, andre hevder 70.000 og noen påstår det er langt mer. For å stå i samemanntallet, må man ha minimum en oldefar eller oldemor som har hatt samisk som morsmål. Hvis ikke dette er oppfylt, må en av foreldre være registgrert i samemanntallet.

Publisert:
  1. Nytte

Mest lest akkurat nå

  1. Viking sjokkerte i Roma­nia etter mareritt­start: – Jeg er utrolig stolt

  2. Påkjørt bakfra på Madla­veien

  3. Overlegent EM-gull til Jakob Inge­brigtsen: – Klarer ikke glede meg lenge over gullene

  4. Avbrøt parti­lederne – her føres demon­strantene ut av politiet

  5. Stenger rund­kjøring på Forus i over tre år: – Å reise kollek­tivt kan være et alternativ

  6. Brann­stasjonen på Stor­haug har fått sitt navn