• Et av gravmonumentene som har blitt skjendet. Eivind Waldeland

Gravskjending på Varhaug

39 gravmonumenter ble veltet på Varhaug kirkegård, trolig natt til lørdag.