Motorveien på vei til å bli P-plass

Det foreligger ikke planer om å bygge ut nåværende fire-felts motorvei til 6 felt — selv om dette kan være en enkel utbygging.