• Jan Tore Glenjen

- Sandnes mangler tilbud til unge demente

Politikerne i Sandnes må se nøyere på forholdene for kommunens demente og deres pårørende, mener pårørendeforeningen for demente.