Klart for tivoli på Ruten

Sjølv om utval for park, kultur og utemiljø ba om å få lagt til rette for tivoli på Ruten, gjekk kommunalteknisk avdeling inn for å seia nei til dette. Onsdag var saka oppe i utval for tekniske saker.