• - De urolige demente som fikk smertestillende, hadde en klar nedgang i uroen, sier professor Dag Årsland ved SUS.

Demente ble roet ned av hodepinetablett

Demenspasienter på sykehjem i Rogaland har deltatt i en studie som nå vekker internasjonal oppmerksomhet.