• Thomas Fosse

Hørte ikke på Eiganes-naboer

30 leiligheter i deler av boligprosjektet Egenes Park kan benyttes som leilighetshotell. Dispensasjonen skal gjelde for tre år. Dette ble vedtatt av kommunalstyret for byutvikling torsdag – mot SVs stemme.