Birgitte-saken: Politiet holder dokumenter skjult i tilfelle siktede tilstår

I fengslingskjennelsen mot den 51 år gamle drapssiktede Karmøy-mannen skriver tingrettsdommer Gunn Elin Lode at det er «svært sannsynlig» at det biologiske sporet på Birgitte Tengs’ strømpebukse er avsatt av den som utførte drapet. Siktedes forsvarer pekte under fengslingsmøtet at det er flere DNA-funn på strømpebuksen.

Den drapssiktede 51-åringen har nå tilgang til de aller fleste etterforskningsdokumentene i saken, men noen rapporter får han ikke lese.

Publisert: Publisert:

Aftenbladet får opplyst at de aller fleste dokumentene i Birgitte-saken nå er avklausulerte. Det betyr at den drapssiktede 51-åringen fra Karmøy fritt kan lese i dokumentene og bruke dem for å bygge sitt forsvar. Han vil for eksempel kunne finne om det er etterforskningsskritt politiet ikke har gjort, men som han kan begjære.

Åstedsrapporten og obduksjonsrapporten er imidlertid fremdeles klausulert. Grunnen er at det i disse rapportene ligger informasjon som siktede ikke kan kjenne til med mindre han er drapsmannen. Ved en eventuell tilståelse vil politiet kunne kontrollere om siktede er kjent med slike detaljer. Leser han obduksjons- eller åstedsrapporten i forkant, er en slik kontroll umulig.

– Å klausulere denne typen dokumenter i slike saker er ren rutine. Utover det har jeg ikke kommentarer til dette, sier 51-åringens forsvarer, advokat Stian Kristensen, til Aftenbladet.

Nekter

Torsdag ble hans klient varetektsfengslet i 12 nye uker. Retten er enig med påtalemyndigheten i at bevisene mot 51-åringen er svært sterke. Retten finner også at det vil kunne støte allmennhetens rettsfølelse, og også skape utrygghet, om siktede løslates nå.

51-åringen er domfelt en rekke ganger tidligere. De fleste forholdene han er dømt for har han også tilstått, men først etter å ha blitt konfrontert med sterke bevis.

Da han i avhør onsdag ble konfrontert med de nye bevisene i Birgitte-saken, skal han ha blitt fortvilet. Han nekter imidlertid fremdeles for å ha noe med det 26 år gamle drapet å gjøre.

Hva var det som skjedde den natten ved Gamle Sundsveg på Karmøy? Det kan bare de som har lest de aktuelle rapporten vite. Og drapsmannen, naturligvis.

Under torsdagens fengslingsmøte påpekte advokat Kristensen at hans klient har nektet for drapet helt siden første gang han ble avhørt i saken – sju måneder etter at Tengs ble drept.

Flere funn

Det er et Y-kromosom funnet i en bloddråpe på Tengs' strømpebukse som knytter siktede til drapet. Frem til nylig mente man at Y-kromosomet kunne stamme fra alle siktedes mannlige slektninger, og også et antall menn som ikke er i slekt med 51-åringen.

LES OGSÅ: Birgitte-saken: Siktedes forsvarere går til retten for å få DNA-hjelp

Nå har imidlertid krimteknikere funnet en mutasjon på Y-kromosomet mellom far og siktede. Denne mutasjonen snur bildet på hodet.

Les hele saken med abonnement