• Klepp-rådmann Torild Lende Fjermestad, til høyre, fikk kritikk i Klepp kommunestyre og innrømmer at foreslåtte omlegginger i helse og velferd burde vært utredet grundigere. Og nå skal nettopp dét skje. Ove Heimsvik
    Galleri

Klepp setter velferdskutt på vent

JÆREN: En drastisk omlegging av dagsenter-tilbudet for funksjonshemmede i Klepp blir likevel ikke noe av – ennå. Både rådmann og politikere erkjenner at eventuelle kutt er for dårlig utredet og vil bruke mer tid.