• – Vi får forslag til endringer fra staten som er dårligere enn dagens byvekstavtale, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal, her i samtale med vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Pål Christensen

Ny byvekstavtale stamper i tung sjø: Store stridsspørsmål er ikke løst

Åtte forhandlingsmøter gjennom store deler av høsten for å få en ny, reforhandlet byvekstavtale mellom kommunene på Nord-Jæren, fylkeskommunen og staten på plass, var ikke nok til å nå målsettingen om en ferdigsnekret avtale før jul.