• Norsk Landbruksrådgiving Rogaland vil hjelpe bønder å kome i kontakt med folk som har vatningsanlegg å låne vekk. Jan Inge Haga
    Galleri

Ny teneste skal hjelpe bøndene å dele på vatnet

Norsk Landbruksrådgiving Rogaland har oppretta ei teneste der bønder kan få hjelp med å skaffe vatningsanlegg.