• Vald og truslar er eit stort arbeidsmiljøproblem i helse- og omsorgssektoren, ifølgje Guro Fykse, tilsynsleiar i Arbeidstilsynet Stavanger. Pål Christensen
    Galleri

Tilsette ved sjukeheimar og institusjonar er ofte aleine med valdelege pasientar

Arbeidstilsynet meiner arbeidsgivarar ikkje beskyttar sine tilsette godt nok mot spark, slag og truslar. No må sjukeheimar og institusjonar skjerpe seg.