• – Vi kan ikkje gi elevane det skuletilbodet vi ønsker. Vi klarer oss, men den økonomiske situasjonen tærer på, seier rektor Finn Lea ved Kannik skole. Pål Christensen
    Galleri

Rektorar i ungdomsskulen roper varsku om store underskot

STAVANGER: Ein vanskeleg økonomisk situasjon har fått ungdomsskular til å kutte stillingar. Rektorar fryktar for kvaliteten på undervisninga.