Flipper i form, sårene grodd

Flipper er frisk som en fisk, melder Tony Osvold fra Rennesøy.