• Illustrasjonsfonto: En vindpark i Storbritannia E.ON

Massiv motstand mot vindpark i Sirdal

"Vindparken er miljøkriminalitet av verste slag," hevder Kåre Ivar Ovedal i en uttalelse mot Tonstad vindpark.