• Mer teori i musikk, mat og helse og kunst og håndverk. Mindre til spesialundervisning. Mindre tilpassa opplæring. Førre lærere kan få etter- og videreutdanning. Det var noen av konsekvensene av skolekuttene som ledelsen ved Tastarustå skole påpekte i Aftenbladet samme dag som rådmannen la fram sitt budsjettforslag. Rundt bordet sitter Sondre Aleksander Steen, Rasmus Eide, lærer Caroline Anbjørnsen (på kne) Eleni Papadopoulou (delvis skjult) og Maren Ravnås. Jonas Haarr Friestad

Foreldrekamp mot store skolekutt i Stavanger

Skolen må ta størstedelen av kuttene i rådmannens forslag til budsjett. Nå mobiliserer driftsstyreledere og FAU ved flere skoler.