Foreldrekamp mot store skolekutt i Stavanger

Skolen må ta størstedelen av kuttene i rådmannens forslag til budsjett. Nå mobiliserer driftsstyreledere og FAU ved flere skoler.

Publisert: Publisert:

Mer teori i musikk, mat og helse og kunst og håndverk. Mindre til spesialundervisning. Mindre tilpassa opplæring. Førre lærere kan få etter- og videreutdanning. Det var noen av konsekvensene av skolekuttene som ledelsen ved Tastarustå skole påpekte i Aftenbladet samme dag som rådmannen la fram sitt budsjettforslag. Rundt bordet sitter Sondre Aleksander Steen, Rasmus Eide, lærer Caroline Anbjørnsen (på kne) Eleni Papadopoulou (delvis skjult) og Maren Ravnås. Foto: Jonas Haarr Friestad

 • Margunn Ueland
  Journalist
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Hovedbudskapet som nå spres til foreldrene er:

"Skolen er den desiderte taperen i dette budsjettet, med klart størst kutt". (83,9 millioner av totalt 167,9 i netto endringer av driftsbudsjettet i 2015)

"Skolen får ansvaret for over 80 prosent av kommunens totale budsjetterte kutt i 2018" i følge forslaget til handlings- og økonomiplan (HØP) for 2015 - 2018. (110,5 millioner av i alt 135 millioner kroner)

"Slike tall vil få dramatiske konsekvenser for skolen!"

"Dette er ikke akseptabelt! Skriv under på opprop og engasjer deg!"

Opprop

Oppropet "Ikke la kuttene ramme skolen og barna våre hardest" finner du på http://www.opprop.net. Altså en digital underskriftskampanje.

Her står det at kuttene vil utgjøre omkring 1-2 millioner kroner pr. skole og "vil selvfølgelig få alvorlige konsekvenser, som direkte vil ramme ditt barn".

Oppropet lister opp konsekvenser dette kan føre til:

lavere lærertetthet : kutt av 2-3 lærerårsverk (ved hver skole)

bortfall av leseveileder og regneveileder

ingen mulighet å følge opp "tidlig innsats"

bortfall av etter- og videreutdanning av lærere og ledelse, samt reisestipend

ikke kunne gi elevene kulturopplevelser med bortfall av den kulturelle skolesekken

bortfall av ulike prosjektarbeid

ikke kunne opprettholde særlig svømmeopplæring

vekk med bibliotek

ikke kunne tilby leirskoleopphold

nedprioritering av IT- og fagsystemer, samt digital læringsplattform

bortfall av rektorskolen og utviklingspermisjon for virksomhetsledere

omorganisering av SFO

omorganisering og nedbemanning av spesialundervisningen

mindre til miljøarbeidere, assistenter og spesialpedagoge

r

nedbemanning i PPT

nedleggelse av driftsstyreordning

nedleggelse av sekretariat for Kommunalt Foreldre Utvalg (KFU)

bortfall av medarbeiderundersøkelser og brukerundersøkelser for foreldre

bortfall av miljøsertifiseringsordninger og "Grønt flagg" og gå-til-skolen-aksjoner

Les også

Elevene rammes, skolen blir dårligere

Markering

I tillegg ber nå FAU ved alle skolene foreldrene om å stille opp med og uten fakler for å markere sin misnøye utenfor Rådhuset onsdag klokka 18 der oppvekststyret har møte.

De tre som står i spissen for foreldreaksjonen, er driftsstyreleder Øyvind Gundersen ved Lassa skole, Petter Enoksen i FAU ved Lassa skole og Ole Eeg som er driftsstyreleder ved Revheim skole. De sender også sitt budskap på e-post til gruppelederne i de politiske partiene.

Sjokkerte og bekymret

— Vi er sjokkerte. Budsjettforslaget fra rådmannen sier skole ikke er viktig, det er noe vi nedprioriterer. Et kutt på 84 millioner i 2015 og rundt 110 millioner de påfølgende årene vil selvsagt få alvorlige konsekvenser, sier Øyvind Gundersen.

- Hva vil de verste konsekvensene?

— Færre lærere. Det vil gå hardt ut over kvaliteten på undervisningen. Når en lærer blir alene med mange elever blir det vanskelig å gi tilpasset opplæring. Allerede i dag er lærerkabalen slik at det er så vidt det går rundt med fravær. Slitasjen på den enkelte lærer vil bli større, noe som vil føre til høyere sykefravær og gå ut over rekrutteringen.

— Vi er provoserte og bekymret. Tidlig innsats, etterutdanning av lærene, styrket ledelse på skolene og innsats mot mobbing har politikerne vedtatt er viktig. Alt dette blir det vanskelig å få gjort noe med, blir rådmannens budsjettforslag vedtatt, tilføyer Petter Enoksen.

Les også

- Ikke skyv ansvaret over på lærerne

— Størstedelen er rammekutt som dyttes ut på skolene. Skolene får mye mindre penger, uten at det sies noe om hva skolene skal gjøre mindre av. Det legger et voldsomt press på skolene. Det blir vanskelig å vedta et ansvarlig budsjett for min skole hvis politikerne vedtar rådmannens forslag, sier Gundersen.

Budsjettforhandlinger pågår

De folkevalgte bestemmer. Formannskapet behandler budsjettet den 27. november, bystyret den 15. desember. Høyre, Venstre, KrF, Sp, Pensjonistpartiet og de uavhengige jobber nå for å bli enige om et felles budsjett. Klarer de det, vil det få flertall.

Her kan du lese mer om rådmannens budsjettforslag og konsekvenser det vil få:

Publisert:

Les også

 1. Tøffere start for barn som Jacob og Malaz

 2. - Lite å vinne, mye å tape på å legge ned åpne barnehager

 3. Forsker advarer mot nedlegging av åpne barnehager

 4. Har ikke Stavanger råd til å gi mor til Magnus avlastning?

 5. Legger ned to sykehjem

 6. - Hvor skal jeg være da?

 7. Hva velger du? Mer skatt eller mindre velferd?

 8. Et vedlikeholdsbudsjett for økt forfall

 9. Rådmann med ljåen varsler tøft 2015

Mest lest akkurat nå

 1. Gunnar Eiterjord slutter som sjef for Rogfast

 2. Folk på byen har allerede endret drikkevaner

 3. Her blir det nytt kjøpesenter og sykehus

 4. Leteaksjon etter mann (63)

 5. Nattklubbene i Stavanger og Sandnes får åpne klokken 20

 6. Mann koronasmittet i Sola

 1. Stavanger