Vil ha domstolene til å avklare markedspris

Akademiet er uenig i Kunnskapsdepartementets og Utdanningsdirektoratets tolking av blant annet hva som er markedspris ved innleie av arbeidskraft.