• Nye Paradis, første byggetrinn, slik utbyggerne ser det for seg. Næringsarealene ligger på begge sider av Strømsbrua, både øst og vest for jernbanen. I alt 420 boliger planlegges bygd i vannkanten av Hillevågsvatnet sør for Strømsbrua. (Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter)

Nye Paradis tar omsider form

ROM Eiendom presenterer nå forslaget til hvordan ytre del av Paradis-området skal bli.