Hele Grasholmen avhøres om Tina

Alle som bor på Grasholmen må nå inn til politiavhør i Tina-saken. Etter det Aftenbladet kjenner til dreier dette seg om nesten 450 mennesker.