• Munkene Tor Øyvind Skeiseid (foran), Terje Engstrøm og Tolli Frestad frakter pestofferet Silje Vignes Flesjå ut av Hesby kirke. Pål Christensen

Middelaldersk roadmovie

33 hendelsesrike år på halvannen time skal lokke folk til spelet om Ogmund Finnsson, finnøybuen som styrte landet i to perioder på 1300-tallet.