• Slik står huset i dag. Gjerder er satt opp, men verken naboer eller Sola kommunen er fornøyd med situasjonen. Frode S. Lindboe

Dette huset er blitt en skikkelig verkebyll

Søndag 4. mai i fjor brant dette huset i Granveien i Sola. Nå får eieren 1000 kroner i mulkt for hver dag det blir stående.