Krafttak for brannsikkerhet

Elektrikere gjør for mange feil. Nå tar Lyse Energi og montørenes eget forbund affære. Brannfaren skal ned i norske hjem.