• - Jeg hørte et "puff" og så var det flammer i hele rommet. Kort tid etterpå var hele huset på Ytre Tasta totalskadd i brann. Jarle Aasland

Tiltalte er tidligere dømt for ildspåsettelse

Mannen som er tiltalt for å ha forårsaket husbrannen på Ytre Tasta, er tidligere dømt for ildspåsettelse. Også den gangen var bensin antenningskilden.