• Statens vegvesen vil kutta ut Lysefjorden frå Nasjonal Turistveg Ryfylke. Tor Inge Jøssang

- Dramatisk innkorting av Nasjonal turistveg Ryfylke

Styreleiaren i Reisemål Ryfylke meiner det vil vera dramatisk å kutta ut Preikestolen og søre Ryfylke frå Nasjonal turistveg. Reiselivet håpar å stansa innkortinga som vegvesenet har føreslått.