• Denne trioen gleder seg over at forbrytelsene blir færre i Sandnes og Gjesdal, f.v. politistasjonssjef Kjetil Andersen, lensmann Kåre Birkeland i Gjesdal og leder av ordensavdelingen, Bjart R. Larssen. Egil Ø. Nærland

Her ligger forbryterne tynt an

Politiet i Sandnes og Gjesdal oppklarte over 40 prosent av alle forbrytelsene i fjor. Det er politistasjonssjef Kjetil Andersen veldig godt fornøyd med.