• Her kommer Scandic Stavanger Congress. Det har ikke vært byggeaktivitet på stedet den siste måneden. Lars Idar Waage

Scandic får bygge bru og tårn

Til tross for at naboene mister utsikt, får Scandic Stavanger Congress bygge både gangbru og tårn på sitt nye hotell i Tanke Svilands gate.