Bryne kan få nytt hotell

Forum Jæren fortsetter planene om å trekke næringsliv fra Forus til Bryne. Nå vil selskapet bygge nytt næringsbygg og nytt hotell i tilknytning til det planlagte høyhuset.