Krev ekstra runde om vatn i Lågen

Kommunestyret meiner Statkraft sitt omsøkte vassførings-reglement for Suldalslågen må behandlast som ein konsesjonssøknad.