22.200 flere biler på ti år

Mens befolkningen har økt med 12,5 prosent de siste ti årene i de ni nærmeste kommunene til Stavanger, har antallet personbiler økt med 25 prosent.