Mange tatt i kontroll

Av 425 kontrollerte kjøretøyer, ble 38 ilagt gebyr etter at Statens vegvesen hadde gjennomført en teknisk kontroll og bilbeltekontroll lørdag.