- Alle er forskjellige

— Ikke skjær alle beboerne på hospits over en kam, sier Erling Holst-Roness, leder av Centrum pensjonat.