- Boplikt kan redde skoler i Strand

Geir Heggheim i Strand Bondelag mener det er riktig å innføre boplikt for å opprettholde grende skoler og andre tilbud på bygdene.