Trekker tilbake etterlysning

Politiet i Stavanger etterlyste sin egen politibil etter ranet før påske. Nå trekker de etterlysningen tilbake.