Stimulerer ranssaken

Time-lensmann Arild Oftedal ble så perpleks da RettsmedisinskInstitutt ringte på mobilen om gjennombrudd i Gunn MereteLode-saken, at han måtte avbryte kjøre— turen. På Voll.