Krever fly- og fotoforbud over norske fengsler

Kriminalomsorgens Yrkesforbund krever overflygingsforbud over norske fengsler. Et slikt forbud vil kunne hindre at detaljerte fengselsbilder på internett oppdateres.