Politiet møter tause tystere

Informanters redsel for å bli navngitt hindrer og vanskeliggjør politiets arbeid med å oppklare alvorlige kriminalsaker.