Eiendomsskatten økes med rundt 300 kroner per bolig.