Sterk økning av narkotikabeslag

På to år har antall beslag av narkotiske stoffer steget med 239 prosent i Rogaland tolldistrikt.