Valbergjet sett fra Vasskleiva

— Toogtyve år gammel tegnet skipsreder M. Gabriel Monsen denne skissen av fødebyen, sett fra Eiganes, en stillfarende liten landsby med vinduer vendt mot havn og fjord.