Tilbyr adopsjon av ulv

Adopsjon av ulv er et av tiltakene Ulvens Venner satser på for å verne ulven i Norge.