Planlegger aktivitetspark til tre millioner kroner

På Stangeland skole jobber lærere, ledelse, elever og foreldre sammen om et svært ambisiøst utemiljøprosjekt.