Statoil øker

Hvert år omsetter norske bensinstasjoner for om lag 30 milliarder kroner i drivstoff og 10 milliarder kroner i andre varer. Til sammenligning selger dagligvarebutikkene for grovt regnet 100 milliarder.