Nytorget kan romme 600 biler

Stavanger-politikerne får etter alt å dømme valget mellom nytt parkeringsanlegg under Nytorget eller utvidelse på Jorenholmen. Velges Nytorget, står området foran svære gravearbeider.