Skyldig i drap

Juryen i Gulating lagmannsrett har funnet den tiltalte kurderen skyldig i drapet på drosjesjåfør Taher Hamidi.