- Fylkesmannen må gripe inn

Øygard ungdomsskole er i snart to år blitt drevet uten godkjenning på grunn av for dårlig inneklima. Samarbeidsutvalget ved skolen ber fylkesmannen gripe inn overfor kommunen.