Birgitte-saken til Høyesterett for tredje gang

Fetteren til Birgitte Tengs vil ikke betale erstatning for drapet han er frikjent for. Kjennelsen fra Gulating lagmannsrett påkjæres til Høyesterett for tredje gang.