Ulven kan ha stukket av

Ulven som ble filmet av en elgjeger i Sirdal 9. oktober, kan værepå vei tilbake til Østlandet for å ule med sine artsfrender.