Felles brannvesen i Eigersund og Bjerkreim

Rådmennene i Bjerkreim og Eigersund har snakket sammen. De har brukt kalkulatorene og de har sunn fornuft.