Dyrere veiprosjekter kan gi økte bomsatser

Veimyndighetene krever at ny riksvei 44 forbi Sandnes skal bygges med fire felt. Det forklarer hvorfor politikerne må se på bompengetakstene på Nord-Jæren på nytt.